In Nederland halen we ons drinkwater uit twee bronnen: grondwater en rivierwater. In veel gebieden is de kwaliteit van dit water niet goed genoeg. De maatregelen om de kwaliteit te verbeteren, hebben nog te weinig direct effect. Dat blijkt uit een evaluatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Volgens het RIVM moeten deze maatregelen zich meer richten op de aanpak van vervuilende activiteiten. Ook de taakverdeling tussen Rijksoverheid en provincies kan duidelijker. 

Bron: RIVM