Een signaal is een risico voor de gezondheid of veiligheid vanuit de leefomgeving, welke ten minste aan een van de volgende criteria voldoet:

  • er is sprake van een nieuwe blootstelling of de blootstelling neemt toe;
  • het gezondheidseffect neemt toe;
  • er is een toename van maatschappelijke bezorgdheid of aandacht;
  • er zijn nieuwe inzichten over bestaande blootstellingen of effecten;
  • de kans op een incident (bijvoorbeeld een brand of ontploffing) neemt toe;
  • de gevolgen van een incident worden groter;
  • er is geen consensus over het effect van de blootstelling op de gezondheid.

Een vroegsignaal is een risico of een kans vanuit de leefomgeving als gevolg van trends die  milieugezondheid en veiligheid beïnvloeden. Vaak is er sprake van een verwachting van een expert.

Nieuws

Meer Nieuws