Gezondheidsrisico's en -kansen vanuit de leefomgeving in kaart brengen

illustratie

intro

In het project Signalering Leefomgeving en gezondheid brengen we gezondheidskansen en -risico's vanuit de leefomgeving zo vroeg mogelijk in kaart.  Meer over het doel, de achtergronden en het maatschappelijk belang van dit project leest u in het e-magazine Signalen Leefomgeving. Zo vertelt een deelnemer over de workshop veilige energietransitie. Ook leest u over de ervaringen van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst in het hart van de discussie over windturbines.

 

Lees het E-zine

Signalen

Een signaal is een risico voor de gezondheid of veiligheid vanuit de leefomgeving, welke ten minste aan één van de volgende criteria voldoet:

  • er is sprake van een nieuwe blootstelling of de blootstelling neemt toe;
  • het gezondheidseffect neemt toe;
  • er is een toename van maatschappelijke bezorgdheid of aandacht;
  • er zijn nieuwe inzichten over bestaande blootstellingen of effecten;
  • de kans op een incident (bijvoorbeeld een brand of ontploffing) neemt toe;
  • de gevolgen van een incident worden groter;
  • er is geen consensus over het effect van de blootstelling op de gezondheid.

Vroegsignalen

Een vroegsignaal is een risico of kans vanuit de leefomgeving als gevolg van trends die milieu, gezondheid of veiligheid beïnvloeden. Vaak is dit een verwachting van een expert.

Meld een signaal!

Jongetje met megafoon vraagt aandacht

Maakt u zich zorgen over een ontwikkeling op het gebied van milieu en gezondheid in de maatschappij? Ziet uw organisatie aspecten in de leefomgeving die kansen of risico's kunnen geven? Iedereen kan een signaal melden aan ons!

Signalen worden beoordeeld door een team van experts. Beoordeelde signalen publiceren we op deze website.