Wat kun je vinden op de signalenleefomgeving.nl?

Rivier met  bomen langs kade

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van mensen. Zo kan er sprake zijn van nieuwe gezondheidseffecten, veiligheidsrisico’s of toenemende blootstelling aan gevaarlijke stoffen of straling. Het is belangrijk om hierop alert te zijn. Op deze website signaleren we deze ontwikkelingen.

De signalen zijn ingedeeld op thema. Een signaal kan bij verschillende thema’s horen. De thema’s zijn heel divers. Ze gaan bijvoorbeeld over geluid, lucht, bodem en grondwater, elektromagnetische velden, duurzame mobiliteit  en omgevingsveiligheid.

 

Het Wat, waarom en hoe van Signaleren

Governance van de Leefomgeving