Aan de hand van de perspectieven gezondheid en veiligheid brengen we twee aspecten van de energietransitie in beeld; waterstof en klimaatverandering. De klimaatverandering ligt ten grondslag aan de energietransitie en waterstof is één van de mogelijke duurzame alternatieve energiebronnen. Maar alles heeft voor- en nadelen, dus ook de energietransitie levert veel (nieuwe) signalen op het gebied van gezondheid en veiligheid. In de video's lichten we beide kanten toe.

Veiligheid van Waterstof


We zijn er al jaren mee bezig. De klimaatverandering.
We zijn hard opzoek naar duurzame energiebronnen en één daarvan is waterstof!
Dat is een fantastische brandstof, maar er zitten ook gevaren aan.
De energietransitie is een hele grote verandering van ons huidige energiesysteem.
Het betekent in het kort dat ons huidig systeem gebasseerd op fossiele brandstoffen...
zoals olie en aardgas, die vervangen we en we gaan op zoek naar duurzame energiebronnen...
om daar ons systeem op te bouwen.
Waterstof is één van de stoffen die bruikbaar is als duurzame energiebron.
Het kan bijvoorbeeld geproduceerd worden van windenergie op zee.
Het mooie van waterstof is, is dat daarbij geen CO2 vrij komt.
De waterstof is vervolgens bruikbaar in de industrie en het vervoer.
En misschien op langer termijn ook bij iedereen thuis als vervanger van aardgas.
Dat lijkt nog wel ver weg, maar er wordt bijvoorbeeld al onderzocht...
of de huidige aardgasleidingen ook geschikt zijn voor waterstof.
Er is ook een keerzijde aan het gebruik van waterstof.
Waterstof is bijvoorbeeld brandgevaarlijk en kan zo een veiligheidsrisico vormen.
Een ander voorbeeld is dat waterstof reukloos is.
Dus als er een lekkage is, is de vraag hoe ontdekken we die?
Een andere veiligheidsvraagstuk is de opslag van waterstof.
Daarvoor heb je of hele hoge drukken nodig...
of als je het als vloeistof op wilt slaan, juist hele lage temperaturen.
Een alternatief daarvoor is bijvoorbeeld ammoniak.
Maar ammoniak is op zijn beurt weer giftig...
met andere risico’s voor gezondheid, veiligheid en milieu.
In Nederland en andere landen worden onderzoeken gedaan naar de energietransitie.
Er wordt gekeken naar wat zijn nou de mogelijke effecten van zowel de fossiele- als de duurzame energiebronnen.
Dat is belangrijk om eventueel ook nieuwe maatregelen in te stellen.
Dat kan de overheid doen om juist de gezondheid en de veiligheid te verbeteren of te beschermen.
Bij een mooi alternatief als waterstof is het belangrijk om nu al na te denken over gezondheid en veiligheid...
om die te beschermen en te verbeteren.