Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland huidkanker en overlijden ruim 900 mensen aan de gevolgen ervan. In de afgelopen decennia steeg het jaarlijks aantal nieuwe huidkankergevallen veel sneller dan voor andere vormen van kanker. Deze stijging is niet te verklaren. Melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, komt in Nederland relatief vaak voor ten opzichte van andere Europese landen.

Uv-straling en gezondheid

Iedereen die buitenkomt stelt onbedekte huidgedeelten of ogen bloot aan de zon en aan ultraviolette (uv) straling. Het dragen van minder bedekkende kleding, meer vrije tijd, langere (zon/strand) vakanties, meer zonvakanties in landen waar de zon hoger staat en het gebruik van kunstmatige uv-bronnen voor bruining dragen bij aan meer blootstelling.

Voor de huid zijn zonverbranding, huidveroudering en huidkanker schadelijke gezondheidseffecten. Blootstelling van het oog leidt tot sneeuwblindheid/lasogen en draagt bij aan staarvorming.

Uv is nodig voor de aanmaak van vitamine D. Vitamine D is essentieel voor gezonde botten en spieren en er zijn sterke aanwijzingen dat vitamine D gunstig is voor het beperken van (onder meer) darmkanker en enkele chronische aandoeningen (waaronder diabetes type II).

De aanpak van uv en huidkanker

In de recente Nationale Klimaatadapatatiestrategie (november 2016) is de preventie van huidkanker genoemd als urgent aan te pakken gezondheidseffect. In opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met het KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KWF/Kankerbestrijding en andere partijen, het Zonkrachtactieplan opstellen met als doel de bewustwording over de effecten van uv-straling op de gezondheid te vergroten, de berichtgeving onderling af te stemmen en daarmee te streven naar een vermindering van de huidkankerrisico’s in de toekomst.