In de Tweede Wereldoorlog zijn in grote delen van Nederland verdedigingslinies aangelegd en hebben gevechtshandelingen plaats gevonden. Hierbij zijn mijnenvelden aangelegd en hebben beschietingen en bombardementen plaats gehad. Na de oorlog zijn veel ongebruikte explosieven gedumpt door ze te begraven of in het water te gooien. Daarbij is een onbekend aantal explosieven niet tot ontploffing gekomen en in de (water)bodem achtergebleven. Deze explosieven hebben hun explosiekracht na al die tijd niet verloren. Niet Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE) kunnen zich nog steeds in de grond en op de waterbodem bevinden.

NGCE en gezondheid

Bij werkzaamheden kunnen explosieven in de (water)bodem worden aangetroffen. Deze kunnen ongecontroleerd tot ontploffing komen. Door rondvliegende scherven, extreme hitte en de drukgolf kunnen mens en dier overlijden of gewond raken. De ernst van de (gezondheids)effecten is afhankelijk van het soort explosief, de toestand van het explosief, de afstand tot de explosie en de aard van de directe omgeving.

De aanpak van NGCE

  • Om veilig in de bodem te kunnen werken is het verplicht om onderzoek uit te voeren naar NGCE. Dit is vastgelegd in de Arbowetgeving (ARBOArbeidsomstandigheden-besluit en -regeling). Hier staat de landelijke kwaliteitsnorm ook in opgenomen, het Werkveld Specifieke Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).
  • De burgemeester is op basis van de gemeentewet het bevoegd gezag voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hij moet op de hoogte worden gesteld wanneer er op een locatie een opsporingsonderzoek plaats gaat vinden. Wanneer ook gericht gegraven gaat worden met als doel het benaderen van mogelijke NGCE, dan moet de burgemeester het projectplan ondertekenen voor gezien en akkoord. Bij voorkeur wordt dit projectplan en de daaraan voorafgaande onderzoeken inhoudelijk beoordeeld door een ter zake kundige en een onafhankelijke instantie.
  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is verantwoordelijk voor de ruiming van explosieven.