Nanomaterialen die vrijkomen uit afvalstromen kunnen een bron van zorg zijn voor mens en milieu. De mogelijkheden om nanodeeltjes in afval te monitoren nemen toe. Toch zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over nanomateriaal in afvalstromen. Zo is er nog niet veel kennis over de hoeveelheid en soorten nanomateriaal die vrij kunnen komen. Ook weten we nog niet precies wat de mogelijke effecten zijn die nanomateriaal kan hebben op mens en milieu.

Nanomaterialen en gezondheid

De omvang en de aard van de blootstelling aan nanomaterialen is onbekend. Wel kan beredeneerd worden dat deze net zo divers zijn als het aantal producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt.

De te verwachte gezondheidseffecten hangen samen met de aard en de blootstelling aan nanomaterialen in afvalstromen. Deze zijn onbekend.

De aanpak van nanomaterialen in afvalstromen?

Kennis- en informatiepunt risico's Nanotechnologie (KIR-nano) houdt signalen bij over dit onderwerp. Het Nederlandse beleid omtrent nanomaterialen in afvalstromen is onderdeel van het afvalstoffenbeleid. Nanomaterialen zijn daarin niet apart geclassificeerd. Vanuit de OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een rapport uitgebracht waarin wordt gepleit voor 'circulair productontwerp' als langetermijnoplossing. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderstreept dit.