Bij de productie van drugs zoals xtc en speed komt veel afval vrij. Dat afval wordt steeds vaker gedumpt in woonwijken. Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de aanwezige stoffen brandbaar, bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de stoffen in het grondwater terechtkomen. Daarnaast wordt drugsafval steeds vaker rechtstreeks in rivieren of het riool geloosd. Het dumpen en lozen van drugsafval is schadelijk voor het milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater) en kan ook problemen opleveren bij waterzuiveringsinstallaties.

Drugsafval lozingen en gezondheid

Chemische stoffen uit gedumpt drugsafval kunnen terechtkomen in het grondwater dat vervolgens wordt opgenomen door planten of groenten zoals mais. Op deze manier zouden stoffen uit drugslozingen in ons voedsel terecht kunnen komen.

De aanpak van het lozen van drugsafval

Er zijn geen maatregelen bekend om vervuiling van bodem en water van drugsafval te voorkomen.