Koolmonoxide is een reukloos gas dat ontstaat door onvolledige verbranding. Per jaar overlijden in Nederland meer dan tien mensen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging en worden bijna tweehonderd mensen in het ziekenhuis opgenomen. Niet alle ongevallen worden echter opgemerkt en geregistreerd. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid liggen de werkelijke aantallen slachtoffers drie tot vijf keer zo hoog.

Open verbrandingsinstallaties in woningen (afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen) kunnen tot risicosituaties leiden. Steeds meer incidenten gebeuren nu echter met (nieuwe) niet goed geïnstalleerde, verkeerd afgestelde en niet goed onderhouden cv-ketels.  Dit is het gevolg van tekortkomingen in het vakmanschap van  installateurs.

Koolmonoxide en gezondheid

Het is algemeen bekend dat het inademen van hoge concentraties koolmonoxide schadelijk is voor de gezondheid. Minder bekend is dat ook lage concentraties koolmonoxide de gezondheid kunnen schaden. Door inademing van koolmonoxide kan bloed minder goed zuurstof opnemen uit de longen. Doordat het een reukloos gas is, merken mensen niet dat ze eraan blootgesteld worden. Een lage concentratie ingeademde koolmonoxide kan zich uiten in hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Een hoge concentratie kan leiden tot bewusteloosheid en uiteindelijk de dood tot gevolg hebben. Wanneer de koolmonoxidebron tijdig weggehaald wordt, kan het lichaam zich weer herstellen.

De aanpak van koolmonoxide

De huidige maatregelen zijn gericht op het vervangen van afvoerloze geisers, het onderhouden van cv-ketels en gaskachels door een gecertificeerd bedrijf en het aanbevelen van koolmonoxidemelders.