De meeste hooikoorts wordt veroorzaakt door een allergie voor pollen. Pollen komen vrij bij het bloeien van planten of bomen en verspreiden zich door de lucht. Er zijn meerdere soorten planten en bomen die pollen afgeven waar je klachten van kan krijgen.

Door klimaatverandering wordt het steeds warmer in Nederland. Door deze temperatuurstijging, bloeien bestaande planten en bomen eerder, langer en mogelijk intenser. Ook kunnen nieuwe (niet-inheemse) soorten zich vestigen. Hierdoor hebben mensen langer last van hooikoorts en kunnen mensen die geen hooikoortsklachten hadden, toch last krijgen.

Hooikoorts en gezondheid

Uit de pollentellingen van onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum ( LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)), blijkt dat pollen van hazelaar, els, berk, gras en bijvoet in warme jaren eerder vrij komen. Bij een warm begin van het jaar, komen planten meer gespreid in bloei. Hogere temperaturen in het najaar en in de winter, zorgen dat planten langer door bloeien of opnieuw in bloei komen. Het pollenseizoen duurt daardoor langer, wat leidt tot gezondheidsklachten bij mensen met hooikoorts.

Door het warmere klimaat, komen bovendien nieuwe soorten planten en bomen voor in Nederland. Hier zitten ook veel soorten tussen de hooikoorts veroorzaken, zoals Ambrosia, klein graskruid en olijfbomen.

De luchtkwaliteit en de hoeveelheid ozon in de lucht hebben een direct effect op pollen. Hogere concentraties ozon zorgen voor het vrijkomen van meer allergenen. Daarnaast wordt het effect van pollen versterkt door luchtverontreiniging. Hierdoor zijn mensen met luchtwegklachten en mensen in steden vatbaarder voor hooikoorts.

De aanpak van hooikoorts

De pollentellingen van het LUMC helpen bij het begrijpen van de klachten van hooikoortspatiënten. Als bepaalde hooikoortsklachten veel voorkomen, zien artsen in deze tellingen welke pollen op dat moment in de lucht aanwezig zijn. Dit maakt duidelijk welke pollen klachten veroorzaken.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de gezondheidseffecten van hooikoorts in te perken. Zo kan bij de inrichting van groen in steden rekening worden gehouden met aanplanting van allergeen groen. Ook het aanpakken van luchtverontreiniging in steden is een effectieve maatregel.