Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt “elektrogevoeligheid” genoemd. Wetenschappelijk is niet aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische velden de oorzaak van deze klachten is. De klachten zijn echt en kunnen zo erg zijn dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

Elektrogevoeligheid en gezondheidseffecten

Elektromagnetische velden komen voor bij allerlei bronnen binnenshuis en buitenshuis, zoals hoogspanningslijnen, transformatorhuisjes, zendmasten, mobiele telefoons, draadloze internetaansluitingen en andere apparaten die met het elektriciteitsnet zijn verbonden. Deze mensen ervaren klachten bij verschillende mate van blootstelling aan elektromagnetische velden, welke meestal (veel) lager zijn dan de geldende blootstellingslimieten. Voorbeelden van gezondheidsklachten zijn hoofd-, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische velden en gezondheid zijn er drie mogelijke verklaringen:

  1. de klachten worden veroorzaakt door EMV;
  2. de klachten hebben een psychische oorzaak en;
  3. de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.

Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk. Het beperken van de blootstelling en het leren omgaan met de gezondheidsklachten helpt om de klachten te verminderen. Elektrogevoeligen pleiten regelmatig voor erkenning van hun ‘aandoening’, voor verlagen van de blootstellingslimieten en voor het inrichten van gebieden (witte of grijze zones) waar de blootstelling zo laag mogelijk is.

De aanpak van elektrogevoeligheid

Voor elektrogevoeligen is binnen de gezondheidszorg en school- of werkomgeving geen afgestemd, specifiek plan van aanpak beschikbaar om hulp te krijgen. Dit draagt ertoe bij dat elektrogevoeligen zich vooral in contact met hulpverleners niet in hun klachten erkend voelen. Om de elektrogevoeligen te helpen, heeft het Kennisplatform bijgedragen aan het ontstaan van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Handreiking Elektrogevoeligheid. Daarin wordt hen de weg gewezen binnen de reguliere gezondheidszorg. Mensen die gezondheidsklachten ervaren kunnen daarmee in eerste instantie terecht bij hun huisarts. Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling aan de velden van apparatuur verder te beperken. Het Kennisplatform heeft de mogelijkheden op een rij gezet.