Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt “elektrogevoeligheid” genoemd. De klachten zijn echt en kunnen zo erg zijn dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. Wetenschappelijk is niet aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische velden de oorzaak van deze klachten is.

Elektrogevoeligheid en gezondheid

Elektromagnetische velden komen voor bij allerlei bronnen binnen- en buitenshuis, zoals hoogspanningslijnen, transformatorhuisjes, zendmasten, mobiele telefoons, draadloze internetaansluitingen en andere apparaten. Sommige mensen ervaren klachten in de buurt van bronnen van deze elektromagnetische velden, ook als de blootstelling (ver) onder de geldende blootstellingslimieten ligt. Deze mensen worden aangeduid als elektrogevoeligen. Voorbeelden van gezondheidsklachten zijn hoofd-, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische velden en gezondheid zijn er drie mogelijke verklaringen:

  1. De klachten komen door de elektromagnetische velden.
  2. De klachten hebben een psychische oorzaak.
  3. De klachten komen door andere milieufactoren of ziekten.

Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk. Het beperken van de blootstelling en het leren omgaan met de gezondheidsklachten helpt om de klachten te verminderen. De mensen met deze klachten pleiten voor erkenning van hun ‘aandoening’, voor het verlagen van de blootstellingslimieten en voor het inrichten van stralingsarme gebieden waar de blootstelling zo laag mogelijk is.

De aanpak van elektrogevoeligheid

Voor  mensen met deze klachten is er binnen de gezondheidszorg en school- of werkomgeving geen afgestemd, specifiek plan van aanpak om hulp te krijgen. Dit zorgt ervoor dat zij zich, vooral in contact met hulpverleners, niet in hun klachten erkend voelen. Mensen met gezondheidsproblemen kunnen in eerste instantie terecht bij hun huisarts. Verder kan de Medisch Milieukundige van de lokale GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) helpen het probleem in perspectief te zetten en tips geven om ermee om te gaan. Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling aan de velden van apparatuur verder te beperken. Het Kennisplatform heeft de mogelijkheden op een rij gezet.