Diffuse bodemverontreiniging met lood is ontstaan door industriële processen met lood en door diffuse bronnen. In de laatste tientallen jaren is de belasting van de bodem met lood en de blootstelling steeds minder geworden door het gebruik van loodvrije benzine, loodvrij verf en het vervangen van de meeste loden drinkwaterleidingen. Veel bodemverontreinigingen zijn opgeruimd, maar in sommige wijken is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft in veel gebieden wereldwijd voor gezondheidsproblemen gezorgd.

Diffuus lood en gezondheid

Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen (hand-mondcontact).

Lood heeft bij jonge kinderen (nul tot zes jaar) een nadelig effect op het leervermogen en leidt tot een verlies van IQ-punten. Lood heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Voor het effect van lood bestaat voor zover nu bekend geen drempelwaarde. Daarom adviseren RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en om te streven naar een loodblootstelling die zo laag als redelijkerwijs mogelijk is.

De aanpak van diffuus lood

Om kinderen zo min mogelijk in contact te laten komen met verontreinigde bodem kunnen gemeenten maatregelen nemen. Een voorbeeld hiervan is om de plaatsen waar kinderen spelen te saneren door een schone bovenlaag aan te brengen, (kunst)gras aan te leggen en zandbakken te vullen met schoon zand.

Voor ouders is het belangrijk te weten dat zij met relatief eenvoudige maatregelen de blootstelling aan lood van kun kinderen kunnen verminderen door kinderen hun handen te laten wassen na het spelen, schoenen uitdoen in huis en regelmatig te stofzuigen en te dweilen.