In de regio IJmond hebben inwoners veel stofoverlast en geuroverlast van de staalindustrie die daar gevestigd is. Vooral dichtbij het terrein van de staalfabriek Tata Steel speelt dit. Inwoners maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid.

De bezorgdheid neemt de laatste tijd steeds meer toe. Begin 2021 is een groep inwoners uit de IJmond een rechtszaak gestart tegen Tata Steel. Dit doen ze naar eigen zeggen omdat de fabriek de gezondheid van mens en dier moedwillig schaadt. Ook zijn er citizen science-initiatieven.

Luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond

De IJmond heeft te maken met milieubelastende activiteiten zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. Activiteiten die behalve op het milieu ook een negatieve invloed kunnen hebben op de leefomgeving en de gezondheid.

Veel inwoners zijn bezorgd over hun gezondheid. Een groep omwonenden van Tata Steel klaagde de staalfabriek aan voor het volgens de inwoners moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

Omwonenden van Tata Steel zijn daarnaast een citizen science-initiatief gestart. Ze laten de emissies van schoorstenen en uitlaatpijpen meten met drones en onderwaterrobots. Dit onderzoek wordt financieel met een miljoen euro gesteund door een aantal vermogende burgers. KWF Kankerbestrijding helpt de burgers met expertise.

Meer informatie over stoffen in de leefomgeving en gezondheid in de IJmond

Er vinden diverse onderzoeken plaats om de situatie in de IJmond in kaart te brengen. De regie hierin ligt meestal bij regionale partijen. Ook via citizen science is onderzoek bezig.
 

Onderzoek grafietregens 2019

In 2019 ging het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in gesprek met bewoners over hun zorgen en vragen betreffende de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de uitstoot van zogenoemde grafietregens door Tata Steel.

Hollandse luchten en Samen meten

Ook is het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) betrokken bij het project Hollandse luchten. In dit project worden diverse pilots, burgermetingen en evenementen in de leefomgeving van Noord Holland in kaart gebracht. Ook in de IJmond regio loopt een Hollandse Luchten-pilot en gaan mensen zelf meten met sensoren.