In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Er is veel onrust onder omwonenden.

Bestrijdingsmiddelen en gezondheid

Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

De onderzoeksresultaten in Nederland zijn minder duidelijk. Uit het Onderzoek Blootstelling Omwonenden blijkt dat omwonenden van bollenvelden bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van deze middelen in de omgeving, maar andere bronnen, zoals voedsel, kunnen daar ook aan bijdragen. Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen overschreden de gemeten gehalten in de lucht of urine geen risicogrenzen. Maar volgens de onderzoekers moet de blootstelling van omwonenden aan specifieke bestrijdingsmiddelen preciezer worden ingeschat. Aan de hand hiervan kan eventueel onderzoek worden uitgevoerd naar het effect op de gezondheid van omwonenden.

Ook de Gezondheidsraad adviseert voorzorg toe te passen door:

  • het intensiveren van het streven om de landbouw minder afhankelijk te laten zijn van chemische bestrijdingsmiddelen;
  • het laten uitvoeren van gezondheidsonderzoek;
  • het monitoren van gebruik en blootstelling;
  • het verbeteren van de toelatingsprocedure;
  • het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen belanghebbende partijen.

Aanpak van Bestrijdingsmiddelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gecoördineerd naar de blootstelling van omwonenden van bollenvelden aan bestrijdingsmiddelen.

Nederland neemt deel aan het Europese onderzoeksproject hbm4eu.eu. Het RIVM en de Universiteit Utrecht onderzoeken hiervoor aan welke bestrijdingsmiddelen mensen (zowel omwonenden van fruitboomgaarden als niet-omwonenden) worden blootgesteld.