Een vaste afstand tot hoogspanningsstations kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft opties hoe hiermee om te gaan. Lees verder