Water en groen in steden en dorpen hebben veel positieve effecten op de volksgezondheid en de leefomgeving. Maar water kan ook risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) introduceert daarom een online Waterkwaliteitscheck. 

De online Waterkwaliteitscheck is een nieuw instrument om de microbiologische risico’s van nieuwe en al aangelegde voorzieningen met water in de bebouwde omgeving in kaart te brengen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om fonteinen, pierenbadjes of waterspeelplaatsen. De waterkwaliteitscheck bestaat uit een vragenlijst en een rekenmodule. Het instrument geeft een beter inzicht in de gezondheidsrisico’s van water in de stad en geeft tegelijkertijd een advies hoe deze risico’s zijn te beperken. 

Verontreinigd water kan ziek maken

Water en groen in de stedelijke omgeving nodigen uit tot recreatie, ontspanning, beweging en ontmoeten en zorgen ook voor wateropvang, verkoeling en schaduw. Daarmee dragen ze bij aan de aanpassing van de leefomgeving aan klimaatverandering. Maar wanneer er in het water bepaalde virussen of bacteriën zitten, kunnen mensen ziek worden als ze met het water in contact komen. Het gaat dan meestal om milde, maar wel vervelende klachten, zoals zwemmersjeuk, diarree of oorontstekingen. Deze klachten gaan meestal vanzelf weer over. 

Gezondheidsrisico’s beperken 

Verontreiniging van water kan bijvoorbeeld ontstaan door hondenpoep, ongedierte, poep of plas van spelende kinderen, rondslingerend afval, of doordat het water in contact komt met rioolwater. Ook komt het regelmatig voor dat vogels de veroorzakers van de verontreiniging zijn. 

Het is mogelijk om gezondheidsrisico’s door microbiologische verontreiniging van het water te voorkomen of te beperken door bijvoorbeeld vooraf (soms eenvoudige) praktische aanpassingen aan het ontwerp aan te brengen, of door maatregelen te nemen bij de aanleg of het beheer van water in de stad. De Waterkwaliteitscheck helpt hierbij. Soms kunnen eenvoudige oplossingen al het verschil maken. Bijvoorbeeld een hek of omheining die ganzen tegenhoudt, kan al een enorme verbetering zijn.

De Waterkwaliteitscheck is bedoeld voor iedereen die bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze watervoorzieningen (ook wel ‘waterconcepten’ genoemd) is betrokken, zoals ontwerpers, lokale overheden of lokale initiatiefnemers, en publieke partijen, zoals waterschappen, omgevingsdiensten, provincies en  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. 

De waterkwaliteitscheck is te vinden op www.waterkwaliteitscheck.nl. 

bron: RIVM.nl