Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen ) binnen via voedsel en drinkwater samen. Nieuw onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bevestigt dit. De hoeveelheid PFAS is wel lager dan eerder berekend.

De hoeveelheid PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen ) die mensen in Nederland via voedsel en drinkwater binnen kunnen krijgen is hoger dan de gezondheidskundige grenswaarde. Onder deze grens zijn er geen schadelijke effecten op de gezondheid te verwachten. Als mensen lange tijd meer PFAS binnenkrijgen dan deze waarde, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen daardoor gevoeliger worden voor infecties. Maar of iemand daadwerkelijk ziek wordt, hangt af van meerdere factoren, zoals leefstijl.

Meeste PFAS via voedsel

Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland via voedsel meer dan drie keer zoveel PFAS binnenkrijgen als via drinkwater. Vis draagt het meest bij aan de blootstelling aan PFAS via voedsel, omdat daarin grote hoeveelheden van deze stoffen kunnen zitten. Daarnaast krijgen we PFAS binnen via koffie, thee, graanproducten, melkproducten, vlees, eieren, fruit en groenten. Bij drinkwater hangt de hoeveelheid PFAS af van welk type water het wordt gemaakt. Via drinkwater dat van oppervlaktewater is gemaakt, krijgen we meer PFAS binnen dan via drinkwater uit grondwater. 

Gevarieerd eten

Omdat PFAS in meerdere voedselproducten zit, is het algemene advies om gevarieerd te eten van belang om te voorkomen dat je veel PFAS binnenkrijgt. Op die manier eet je niet te vaak voedsel met een hoge hoeveelheid PFAS.

Over PFAS

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) komen niet van nature in het milieu voor. Deze stoffen zitten in verschillende producten. Denk aan anti-aanbaklagen en verpakkingsmaterialen voor voedsel. Bij het proces om PFAS te maken en het gebruik van producten waar ze in zitten, kunnen PFAS in de lucht, het water en de bodem terecht komen. Vandaaruit kunnen ze in ons voedsel en drinkwater komen. De meeste PFAS breken niet af en blijven daardoor lang in het milieu.

Onderzoeksprogramma PFAS

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een meerjarig PFAS-onderzoeksprogramma in opdracht van de ministeries van I&W(Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat),  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en LNV(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Doel van het onderzoeksprogramma is inzicht te krijgen in de actuele blootstelling van de Nederlandse bevolking en welke bronnen daaraan bijdragen. Dit geeft een eerste basis om te bepalen welke maatregelen effectief kunnen zijn om de blootstelling te verminderen. Lees er op de webpagina PFAS meer over.

Bron: RIVM