Een vroegsignaal is een risico of een kans vanuit de leefomgeving als gevolg van trends die gezondheid of veiligheid beïnvloeden. Vaak is dit een verwachting van een expert.

Biotechnologische ontwikkelingen

 • Biotechnologische drivers
 • Synthetische biologie
 • CRISPR-technologie

Effecten van maatregelen uit het klimaatakkoord

Foto van windmolens, zonnepanelen en een elektriciteitsmast
 • Energiewinning uit biomassa
 • Geluid en elektrische auto's
 • Geluid energiesystemen
 • Verduurzaming woningen

Veiligheidseffecten van de energietransitie

Foto van grote batterijen en windmolens
 • Energieopwekking door windturbines
 • Energieopwekking door verbranding van biomassa
 • Energiedragers zoals batterijen

Effecten extreem weer

 • Conflicterende belangen in ruimtelijk domein
 • Citizen science kan positief gezondheidseffect hebben
 • Kwetsbare groepen extra geraakt

Burgerwetenschap

Vrouw wijst naar dubbel contactdoos onder overkapping
 • Burgerwetenschap - Citizen Science

Antibioticaresistentie

 • Antibioticaresistentie in de leefomgeving