Een vroegsignaal is een risico of een kans vanuit de leefomgeving als gevolg van trends die milieu, gezondheid of veiligheid beïnvloeden. Vaak is dit een verwachting van een expert.

Biotechnologische ontwikkelingen

 • Biotechnologische drivers
 • Synthetische biologie
 • CRISPR-technologie

Effecten van maatregelen uit het klimaatakkoord

Foto van windmolens, zonnepanelen en een elektriciteitsmast
 • Energiewinning uit biomassa
 • Geluid en elektrische auto's
 • Geluid energiesystemen
 • Verduurzaming woningen

Veiligheidseffecten van de energietransitie

Foto van grote batterijen en windmolens
 • Energieopwekking door windturbines
 • Energieopwekking door verbranding van biomassa
 • Energiedragers zoals batterijen

Effecten extreem weer

 • Conflicterende belangen in ruimtelijk domein
 • Citizen science kan positief gezondheidseffect hebben
 • Kwetsbare groepen extra geraakt

Zeespiegelstijging

Foto van de zee en deltawerken
 • Overstroming
 • Verzilting

Burgerwetenschap

Vrouw wijst naar dubbel contactdoos onder overkapping
 • Burgerwetenschap - Citizen Science

Antibioticaresistentie

 • Antibioticaresistentie in de leefomgeving