Nederlanders reizen steeds vaker, zowel voor hun werk als voor hun vrije tijd. Al die reizen hebben grote invloed op ons leefmilieu. Ons dagelijks vervoer per auto, openbaar vervoer en het vrachtvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een te grote uitstoot van CO2.

De rijksoverheid wil de uitstoot van CO2 door Nederland in 2030 beperken met 49% ten opzichte van de uitstoot in 1990. De EU Europese unie-doelstellingen voor 2030 zijn een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 40%.

Nederland moet dus een omslag maken naar een duurzame mobiliteit die goed is voor de inwoners en minder belastend is voor het milieu.

Overheden, ondernemers, particulieren en kennisinstellingen werken aan het verduurzamen van de mobiliteit. Zo is de verwachting dat de verkoop van het aantal elektrische auto’s zal groeien naar een volledig elektrisch aanbod in 2030. Ook scooters en vliegtuigen zijn vaker elektrisch.

Ook reizen met de trein in plaats van de auto, het fietsen stimuleren en meer platformen voor deelauto’s zijn manieren om de CO2-uitstoot tijdens het vervoer te beperken.