Duurzame winning van grondstoffen, minder grondstoffen per product en hergebruik of tot iets anders worden verwerkt. Dat is waar circulaire economie om draait. In een circulaire economie is het gebruik van nieuwe grondstoffen minimaal en is hergebruik maximaal. Denk aan een kaasverpakking die opnieuw een kaasverpakking wordt dankzij een nieuwe manier van kunststof recyclen. 

Bij circulaire consumptie gaat het erom dat er zo min mogelijk producten worden aangeschaft, aangeschafte producten zo lang mogelijk worden gebruikt, en afval wordt verminderd. Voorbeelden hiervan zijn tweedehands auto’s en refurbished mobiele telefoons.

De rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. In 2030 moet het gebruik van grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen.

Als maatschappij hebben we te maken met een enorme erfenis aan producten en materialen waar tal van (zeer) zorgwekkende stoffen in zitten. Bij recycling vormen deze stoffen een mogelijk risico voor de gezondheid. Deze en andere obstakels staan voorlopig nog in de weg om een circulaire economie te bereiken.