Zelfredzaamheid omschrijving

De omgeving en de overheid spreken individuen aan op eigen verantwoordelijkheid voor geluk en ongeluk. Als het fout gaat is het je eigen schuld en als het goed gaat zijn het voornamelijk eigen verdiensten; je bent zelf verantwoordelijk voor je individuele beslissingen; verzekeringen, voeding, beweging, netwerk etc. Maar hoe om te gaan met onverschilligen, overbeterlijken en onbemiddelbaren?

Zelfredzaamheid impact

Impact

De samenleving maakt mensen meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen geluk, gezondheid en leefomgeving. Dat schept mogelijkheden, maar ook gevaren voor hen die deze ‘eigen regie’ niet gemakkelijk kunnen hanteren. Netwerken komen onder druk te staan of zijn virtueel. Kunnen we pech nog accepteren?

 

Achtergrond

Toename van eigen verantwoordelijkheid vloeit voort uit kritiek op de negatieve kanten van de verzorgingsstaat, de urgentie om te bezuinigen en de beschikbaarheid van (digitale) middelen.