Urbanisatie omschrijving

De druk op stedelijke regio’s, zoals de Randstad, houdt aan. Grote steden worden steeds meer onderdeel van internationale, metropolitane netwerken. Krimp concentreert zich aan de randen (van Nederland).

Urbanisatie impact

Impact

Verstedelijking kan aanleiding zijn voor een verscherping van een aantal sociale vraagstukken (bv. verschil in wijken/regio’s) en milieuproblemen (geluid, luchtkwaliteit). Het kan tevens leiden tot het afbrokkelen van de macht van de nationale overheid.

 

Achtergrond

Grote steden in de Randstad trekken talentvolle mensen en bedrijven aan (agglomeratie-effecten). Daarmee biedt de Randstad veel werkgelegenheid.

Er zijn ook mensen die verwachten dat er juist ontstedelijking zal plaatsvinden, omdat virtuele ontmoetingen steeds gebruikelijker worden.