Toename leeftijd omschrijving

De bevolking zal in 2050 veel meer ouderen hebben en relatief gezien veel minder jongeren. Het aantal 65-80 jarigen stijgt met 1,2 miljoen, dat van de 80-plussers met 0,9 miljoen. Niet alleen zijn er steeds meer ouderen, deze ouderen zullen gemiddeld ook steeds ouder worden.

Toename leeftijd impact

Impact

Door de vergrijzing (die ook leidt tot meer dementie en depressie) verschuift de verhouding werkenden/niet-werkenden, met gevolgen voor de sociale voorzieningen en het pensioenstelsel. Vooral de vraag naar zorg (arbeidskracht) en de bekostiging daarvan kan de ‘reguliere’ economie beïnvloeden.

 

Achtergrond

De hoge geboortecijfers na WO II, de lage kindertallen sinds de jaren zeventig en de stijgende levensverwachting zorgt voor een vergrijzingsgolf. Steeds betere gezondheidszorg zorgt ervoor dat er sprake is van meer overlevingskans in bijna elke leeftijdscategorie, wereldwijd.