Tekort grondstoffen omschrijving

De wereldbevolking neemt toe en zal tot 2050 blijven toenemen. De verwachting is dat de bevolking vooral in ontwikkelingslanden toeneemt. De grootste bijdrage aan de bevolkingsgroei komt uit Afrika en Azië. In Europa zal de bevolking niet of nauwelijks toenemen.

Tekort grondstoffen impact

Impact

De vraag naar voedsel, landbouwoppervlak, water en energie en andere grondstoffen zoals fosfaat of fossiele brandstoffen over de hele linie stijgen. Toegang tot grondstoffen wordt dan een probleem, met als gevolg een groei van (sociale) ongelijkheden.

 

Achtergrond

Steeds betere gezondheidszorg zorgt ervoor dat kindersterfte, ook in ontwikkelingslanden, steeds verder wordt teruggedrongen. De daling van fertiliteit (aantal kinderen per vrouw) gaat echter - vooral in Afrika - lang niet zo snel als verwacht.