Solidariteit zorg

Zorg wordt nu voor meer dan 80% collectief gefinancierd. Deze solidariteit staat onder druk. Doordat leefstijl nauwkeuriger en over langere periode gemonitord en geanalyseerd kan worden, zullen zieken steeds vaker beschouwd worden als schuldig aan hun eigen ziekte en zorgkosten. Draagkrachtige particulieren zullen vaker eigen zorg gaan organiseren met consequenties voor hun betaalbereidheid aan de collectief gefinancierde zorg.

Impact zorg

Impact

Afname van collectief gefinancierde zorg, kwantitatief, maar ook kwalitatief. Juist de groepen met weinig opleiding zijn het minste in staat ‘eigen regie’ te voeren over hun leven en gezondheid.

 

Achtergrond

Monitoren van leefstijlfactoren en toenemende kennis over de determinanten van ziektes maakt het mogelijk individuen aan te spreken en verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag.