In dit perspectief wil de overheid de gezondheid van burgers stimuleren door het stellen van normen voor de leefomgeving en de handhaving hiervan. Door het opstellen van eenvoudige normen per sector (bodem, lucht, geluid en water) blijft het probleem overzichtelijk. Dit zorgt voor helderheid en houvast. De focus ligt op het voorkomen of verminderen van blootstelling aan schadelijke zaken.

Verder geldt dat veel verwacht wordt van samenwerking tussen overheid en experts. Experts worden door overheden ingezet om mee te denken en komen waar nodig met technisch ingestoken oplossingen. Er wordt vanuit gegaan dat burgers zullen volgen in de sturing die op deze wijze gegeven wordt. Gedragsaanpassing is in dit perspectief een afgeleide van technische en bestuurlijke ingrepen.