Dit perspectief ziet milieugezondheid en veiligheid als een lokaal inrichtingsvraagstuk. Met name ruimtelijke planning resulteert in een fijne, gezonde leefomgeving waarin lokaal groen en water aanwezig en beschikbaar zijn voor iedereen, van de drukke stedelijke gebieden tot het platteland. Door de ruimtelijke inrichting wordt iedereen gestimuleerd om actief zelf de gezondheid positief te beïnvloeden. Hiernaast kunnen sommige milieugezondheidsproblemen (bijv. hitte stress) worden opgelost door ruimtelijke allocatie van groen en water. 

Het beleid in dit perspectief ligt grotendeels in handen van decentrale overheden, namelijk gemeenten en provincies. Ondanks dat tegenwoordig meer aandacht wordt besteed aan gezondheid in ruimtelijke plannen is het belangrijk dat gemeenten en provincies ook de bewoners betrekken bij lokale inrichtingsvraagstukken.