In dit perspectief werken burgers, maatschappelijke partijen en overheid samen en dragen gezamenlijk zorg voor een goede milieugezondheid. Er is veel ruimte voor eigen initiatief door burgers. Het vergroten van het probleemoplossend vermogen op het lokale niveau is een doelstelling.

De overheid biedt ondersteuning door te faciliteren, te inspireren en zelf het goede voorbeeld te geven. Alle partijen beslissen mee over de inrichting van de lokale leefomgeving. Het einddoel is niet het bereiken van een risicovrije samenleving, maar het gaande houden van de dialoog over welke ontwikkelingen en risico's al dan niet acceptabel zijn. Er is open communicatie tussen burger en voornamelijk lagere overheden.

Draagvlak wordt bij deze vorm van sturing als essentieel gezien. Verondersteld wordt dat een goede leefomgevingskwaliteit voor een belangrijk deel alleen met gedragsverandering van ons allemaal te bereiken is.