In dit perspectief verdient iedereen een gelijke milieukwaliteit. Om dit te garanderen vormen kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, zieken en armen, de referentie als het gaat om het invoeren van nieuw beleid, diensten en ruimtelijke ingrepen. Deze worden alleen door ontwikkeld als:

  1. Het voordelen heeft voor meerdere groepen.
  2. De verschillen tussen groepen niet groter worden gemaakt.
  3. Elk individu gelijkwaardige kansen heeft om gebruik ervan te maken.
  4. Alle potentiƫle effecten (ook de nadelige en onzekere) op het gebied van milieugezondheid in kaart worden gebracht en gecompenseerd.

Dit vraagt om een strenge regierol van meerdere overheidslagen, zowel internationaal, nationaal, regionaal als lokaal. Overheden reguleren de invoering van nieuw beleid op het gebied van milieugezondheid en zorgen ook voor de handhaving hiervan.