Migratie omschrijving

Azië wordt een van de voorlopers als het gaat om voorspoed en innovatie. Er zijn ook regio’s die achterblijven, zoals grote delen van Afrika. Gedreven door effecten van klimaatverandering, falende staten en religieus geïnspireerde conflicten is er een stroom vluchtelingen op gang gekomen richting Europa.

Migratie impact

Impact

Internationaal bewegen vooral jonge, creatieve, hoogopgeleide mensen naar regio’s waarin ze hun kennis en kunde beter kunnen inzetten. Opvangcapaciteit van Europese landen is beperkt, niet zozeer fysiek, maar vooral sociaalpolitiek. In veel politieke landschappen krijgt het stabiele en betrouwbare midden steeds meer klappen.

 

Achtergrond

Vrij verkeer van personen binnen de EUEuropese unie, de ontwikkeling van Azië en de komst van vluchtelingen zorgt voor toename van de culturele diversiteit. Er is ook een keerzijde: verwaarlozing van opvang en integratie heeft generaties statushouders tot kansarme burgers gemaakt.