Platformisering omschrijving

Internet-‘platforms’ komen, zien en overwinnen. Google, Airbnb, Uber of Peerby veroveren in hoog tempo belangrijke delen van de traditionele economie. ‘Survivors’ verwerven dankzij netwerkeffecten al snel grote marktmacht en beurswaarde: ‘the winner takes all’.

Platformisering impact

Impact

Mondiaal opererende platforms ontwikkelen nieuwe standaarden met betrekking tot veiligheid (privacy), gezondheid, mededinging en overlast in de omgeving. Ook worden arbeidsrechtelijke voorwaarden en belastingverplichtingen opnieuw gedefinieerd.

 

Achtergrond

Op digitale marktplaatsen kunnen aanbieders en afnemers ‘op afroep’ diensten aanbieden of goederen delen. Cruciaal zijn de lage ‘instapkosten’, uitstekende zoek- en matchfaciliteiten, flexibele prijsvorming, eenvoudige betaalfaciliteiten, en - niet in de laatste plaats - reputatiemechanismen. Kortom: goedkoper, beter, persoonlijker.