Maakbare wereld omschrijving

De natuur heeft haar werk gedaan, de mens wordt geboren zoals hij is. Maar nemen we daar genoegen mee of willen we de natuur een handje helpen? Samenkomst van voornamelijk de vier sleuteltechnologieën – nano- en biotechnologie, informatica en cognitieve technologieën – maakt grote vernieuwingen mogelijk.

Maakbare wereld impact

Impact

De maakbaarheid van levende organismen, inclusief de mens, wordt technologisch mogelijk en dat werpt praktische en ethische vragen op. Een nieuw organisme maken in het lab, een nieuw orgaan op afroep, wat vinden we daarvan en hoe reguleren we het?

 

Achtergrond

De immense versnelling van de technologische ontwikkeling leidt tot steeds geavanceerdere machines en toepassingen, zowel op de levende materie alsook ‘living technologies’, zoals zelfrijdende auto’s, chatbots en gezichtsherkenning.