Omschrijving extreem weer

Trend extreem weer

Als gevolg van menselijk handelen verandert het klimaat. De gemiddelde temperatuur stijgt, veel gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt en op land zijn sommige gebieden natter geworden en andere juist veel droger.

impact extreem weer

Impact

De gevolgen van klimaatverandering vragen om adaptatie aan de nieuwe situatie. In Nederland zal dit betekenen dat we ons moeten weren tegen de verder stijgende zeespiegel, hogere temperaturen en vaker optredende extremere weersomstandigheden. Tevens kan het een immigratiestroom op gang brengen vanuit landen die de klimaatverandering niet de baas kunnen. Onderlinge hulpverlening en wereldhandel zullen beïnvloed worden.

 

Achtergrond

Waar klimaatverandering eerder voornamelijk was toe te schrijven aan de westerse wereld, wordt het nu versterkt door het toenemende energieverbruik en de voedselproductie en -consumptie in landen als BRICBrazilië, Rusland, India, China en Afrika.