Individualisering omschrijving

De individualisering zet verder door, mede door technologische ontwikkelingen. Dit is vooral een zaak van de-traditionalisering. Mensen komen steeds losser van gezaghebbende tradities en vaste waardepatronen en zien zichzelf als ontwerpers en uitvoerders van hun eigen leven.

Individualisering impact

Impact

De combinatie van individualisering en medialisering leidt tot nieuwe vormen van ‘tribalisering’, waarin mensen zich alleen nog oriënteren op geestverwanten en zich afkeren van andere groepen (‘parochialisering’ op internet). Representatie van burgers wordt zo steeds lastiger. Mensen maken namelijk deel uit van verschillende netwerken tegelijk. Individuen hebben onevenredige invloed op de maatschappij (‘haves’ als popidolen, multimiljonairs en de ‘have nots’ als drop outs en lone wolves).

 

Achtergrond

Mensen willen meer keuzevrijheid, maatwerk en zelfontplooiing. Objecten van toewijding zijn in toenemende mate gedifferentieerd.