Duurzame energie omschrijving

‘Slimme energie’ (uit zon, wind etc.) zal over niet al te lange tijd goedkoper zijn dan energie uit fossiele brandstoffen. Daarnaast liggen er afspraken en een rechterlijke uitspraak die duurzame energie stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen beperken.

Duurzame energie impact

Impact

Zodra duurzame energie goedkoper wordt dan fossiele zal dit de energietransitie zeer sterk versnellen. Dan is duurzame energie een economische keuze en schuiven miljarden aan investeringen in de richting van zon en wind. Een dergelijke verschuiving kan, vooral voor de landen die nu erg leunen op oliewinning, leiden tot geo-instabiliteit.

 

Achtergrond

Niet zozeer nieuwe technologische doorbraken, als wel de schaalvergroting blijkt voldoende om de prijs van onder andere zonnepanelen zo te laten dalen dat de elektriciteit ervan op (korte) termijn goedkoper is dan die opgewekt met kolen.