Circulaire economie omschrijving

Milieubewustzijn leidt ertoe dat grondstoffen en producten circulair of gedeeld worden ingezet en verwaard (geen afval, hergebruik); er ontstaan ketens in productie en aanbod. Daarnaast faciliteert het internet een verschuiving van ’eigen bezit’ naar ‘gedeeld bezit’, waarbij deelnemers uit een netwerk allen gebruik kunnen maken van een product.

Circulaire economie impact

Impact

De ‘no waste’ economie versterkt de mogelijkheid om te investeren in duurzamere productieketens. Facilitators hebben macht en onttrekken zich gedeeltelijk aan controle. Blockchain-technologie, waarbij het internet als een betrouwbare derde partij optreedt, versterkt dit nog.

 

Achtergrond

De duurzamere omgang met grondstoffen ontstaat uit de idee dat grondstoffen eindig zijn. Een groeiende wereldbevolking noodzaakt tot verkleining van de ‘ecologische voetafdruk’.