Infecties door bacteriën kun je bestrijden met antibiotica. Antibiotica doden de bacteriën of remmen hun groei. Als een antibioticum regelmatig wordt gebruikt, kan de bacterie ‘resistent’ worden. Bij een infectie met zo’n resistente bacterie, helpen de antibiotica niet meer, waardoor je erg ziek kunt worden. Dit soort infecties zijn dan moeilijker te behandelen. 

Bij de bestrijding van antibioticaresistente bacteriën gaat de meeste aandacht uit naar ziekenhuizen, zorginstellingen en de veehouderij. Deze organisaties gebruiken veel antibiotica.

Antibioticaresistentie in de leefomgeving en gezondheid

Resistente bacteriën kunnen op verschillende manieren in de leefomgeving (lucht, bodem, water) komen. Bijvoorbeeld via gezuiverd afvalwater, landbouwgrond en mest.
Er is nog niet zoveel bekend over de invloed van resistente bacteriën in de leefomgeving op de gezondheid van mensen.  Veehouders en hun medewerkers kunnen antibioticaresistente bacteriën bij zich dragen, omdat zij direct contact hebben met besmette dieren. En mensen die zwemmen in rivieren of plassen met gezuiverd afvalwater kunnen aan resistente bacteriën blootgesteld worden.

Aanpak van antibioticaresistentie

Resistente bacteriën komen overal voor: in dieren, in de gezondheidszorg, in voeding, in het milieu, bij innovatie en buiten de Nederlandse grenzen. Dat maakt een algehele aanpak (One Health) noodzakelijk. In het programma ABR antibioticaresistentie zijn maatregelen genomen om antibioticaresistente bacteriën te bestrijden. Resistente bacteriën houden zich, zoals al gezegd, niet aan grenzen. Daarom is het belangrijk om bij de bestrijding samen te werken met andere landen. Mogelijk kunnen waterzuiveringssystemen helpen bij het verwijderen van bacteriën uit afvalwater. Hiervoor is extra onderzoek nodig. De focus ligt op surveillance, AMR in het milieu en One Health.